MgA. Lucia Plevováportret1
designér
9. 12. 1987

 

+420 608 140 840
+421 949 529 200
lucia.plevova@gmail.com

 

VZDELANIE
2014 – teraz  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Multimedia a design,
3D Design, Ph.D. štúdium
2012 – 2014  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Multimedia a design,
3D Design, magisterský titul
2009 – 2012  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Multimedia a design,
3D Design, bakalárský titul
2003 – 2008  Stredná umelecká škola, Trenčín, Propagačné výtvarníctvo

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
2016 – teraz  freelancer, grafik, designér
2016 – teraz  založenie značky autorských šperkov Samesis  www.samesis.com
2016 – teraz  manager UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání  www.upper.utb.cz
2014 – teraz  externý grafik, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, www.cvtisr.sk
2013 – 2015  externý grafik, Esperia s.r.o., www.esperia.cz

 

VÝSTAVY
2016  účasť na výstave DESIGN.S – Mezinárodní bienále studentského design, Brno, www.design-s.eu
2015  účasť na výstave Budoucnost tradice, Palác šlechtičen (Moravské zemské muzeum), Brno, Budoucnost tradice
2015  účasť na výstave PopUp show, Ventura Lambrate, Miláno, www.popupshow.cz
2014  účasť na výstave DESIGN.S – Mezinárodní bienále studentského design, Brno, www.design-s.eu
2014  účasť na výstave Design schaffen. tschechische und deutsche Designentwürfe Vernissag, Drážďany, www.riesa-efau.de
2013  účasť na výstave Czeggs, Frameless Gallery, Londýn, www.czeggs.com
2013  účasť na medzinárodnej prehliadke absolventských prác Graduation Projects 2011/2012, www.graduationprojects.eu

 

ROZHOVORY
júl 2017  časopis RUD www.uluv.sk
jún 2015  časopis Domov www.casopisdomov.cz

 

MÉDIÁ
marec 2013  www.pluska.sk